top of page

Konsènan Our Lady of Altagracia

mision_nsa.jpg

Dimanch 18 fevriye 1990, a 10 am, moun sektè a te reyini pou selebre ekaristik nan Sant pou granmoun aje Malcom Ross, ke yo rele " zòn nan​​ twa gwo fò won yo." Se Fr. Oscar Castañeda ki te prezide mès sa a, e se te yon sèvis ki te ofri pou moun ki pa t gen yon metòd transpòtasyon. Manm Legliz manman an te kòmanse jou sa a yon misyon anba men mariyan an. envokasyon Our Lady of Altagracia.

Manm misyon yo te gen yon lotèl pòtab, yon chatrin, ak yon kwa pwosesyon Jose Santilla te fè. Kounye a Monseyè Castañeda te deklare ke "tout bagay te kòmanse ak kominote dominiken an." Manje midi yo te fè, e anpil manm nan kominote a, ki gen ladan paran Monseyè Castañeda, te kolabore nan bay manje a, epi lòt moun te ede ak litiji a ak lotèl la depi yon Legliz te dwe rasanble ak demonte.

Nan plas sa a, yo ankouraje devosyon an pou Vyèj la; konfesyon yo te tande nan kwen yo nan pwopriyete a pandan ke lòt moun te jwe domino nan menm espas la. Claudia Ortega, youn nan premye vokasyon relijye yo nan misyon an, di ke "La Altagracia se yon kominote trè ini pou travay nan ak nan ki dezi a sèvi ak ki pèsiste."

Monseyè Castañeda sonje ke devosyon pou Vyèj la te ankouraje anpil, e se la yo te selebre premye fèt Our Lady of Altagracia nan dat 21 janvye. Yon prezans Dominiken te toujou akonpaye misyon sa a. Gras ak travay prensipal misyon an, ki se evanjelizasyon, kominote dominiken an kontinye grandi. Men, prèt yo pa t konplètman satisfè paske yo te gen yon kote ki te kapab itilize sèlman nan dimanch.

Prèt pawas la Jose Luis Menendez jwenn yon kote ki pa ekipe pou sa yo te vle e ki pa gen pakin. Sepandan, li di, "Mwen te ale nan Achidyosèz la pou mande yon prè $ 200,000, epi yo te refize li imedyatman." Prèt pawas la rakonte ke nan moman sa a, li te fache kont Bondye ak achidyosèz la paske yo pa konprann bezwen pastoral la paske yo te deja nan sant kominotè Malcom Ross pou yon ane ak uit mwa.

bottom of page